Features

Vyzkoušejte nové způsoby rozpočtování projektů

Vyzkoušejte nové způsoby rozpočtování projektů
Kamil Skramuský
Kamil Skramuský

1. Když znáte jen celkovou cenu projektu

Web za 100.000 Kč a to je všechno. Žádné časové odhady.

V tom případě si hned v prvním kroku vyberte volbu Fixní cena > Celková cena za projekt a do políčka zadejte celkovou cenu projektu.

novézpůsobyrozpočtováníproj1.png

Ve 3. kroku pak nadefinujte činnosti a lidi, kteří budou na projektu pracovat. Nebo jednoduše zadejte jen jednu činnost Práce na projektu a pod ní přidejte lidi.

novézpůsobyrozpočtováníproj2.png

2. Když znáte fixní cenu dílčích částí projektu

  • Koordinace projektu: 20.000 Kč
  • Wireframes: 30.000 Kč
  • Design: 50.000 Kč
  • Kódování: 20.000 Kč

V prvním kroku vytváření projektu vyberte volbu Fixní cena > Cena za činnosti.

novézpůsobyrozpočtováníproj3.png

Ve 3. kroku nadefinujte fixní ceny jednotlivých činností a přidáte lidi.

novézpůsobyrozpočtováníproj4.png

3. Když znáte časový odhad jednotlivých činností

… ale ještě nevíte, kdo bude na projektu pracovat.

V 1. kroku vyberte volbu Časové odhady > Odhad na činnost

novézpůsobyrozpočtováníproj5.png

Ve 3. kroku opět nadefinujte časové odhady jednotlivých činností a zadejte hodinovou sazbu účtovanou klientovi. A přidejte lidi — klidně všechny designéry pod činnost Design.

novézpůsobyrozpočtováníproj6.png

4. Když vás klient platí od hodiny

Jediné, co máte s klientem dopředu dohodnuté, je hodinová sazba vaší práce. A na konci projektu nebo měsíce klientovi vyúčtujete svou práci — tj. všechny odtrackované hodiny.

V 1. kroku vyberte volbu Timesheet.

novézpůsobyrozpočtováníproj7.png

Ve 3. kroku vytvářeného projektu zadejte jednotlivé činnosti a lidi, kteří budou na projektu pracovat. Současně nadefinujte hodinové sazby, které účtujete klientům za jednotlivé činnosti. Právě těmi se pak budou násobit odpracované hodiny lidí na daných činnostech.

novézpůsobyrozpočtováníproj8.png

Díky tomu na kartě projektu kdykoli uvidíte, kolik je aktuální cena projektu.

novézpůsobyrozpočtováníproj9.png

Filtrace projektů podle typu rozpočtu

Chcete ve výpisu projektů vidět jen projekty, které budete fakturovat na základě odpracovaného času? Vyberte z nového filtru volbu Timesheet.

novézpůsobyrozpočtováníproj10.png

Jaké další typy rozpočtování projektů by se vám hodili?

Postupně budeme přidávat další způsoby rozpočtování projektů. Napište nám na support@costlocker.com, jaké další typy rozpočtů bychom měli přidat. Děkujeme!