Piero Šesták, spoluzakladatel Story TLRS

Kdo jsou Story TLRS?

Jsme fullservice digitální agentura fungující od roku 2015. Náš tým má 28 členů v 5 odděleních - development, social media, design, performance, project management. Pracujeme buďto pro velké společnosti, které nás vyhledávají kvůli našemu rychlému a proaktivnímu jednání, a nebo naopak pro startupy, kterým zajišťujeme kompletní vývoj produktu, launch i následný fullservice marketing. Momentálně pracujeme například pro Sazku, Reebok, Becherovku Original, ČSOB, Roklen, Univerzitu Karlovu a další.

Jaká je struktura vašeho týmu?

Jednotlivá oddělení vedou team leadeři a ti se zodpovídají mně. Dále máme vytvořený board zakladatelů agentury, který řeší strategické otázky. Přímo pode mnou je ještě traffic manager, který řeší alokace, HR a Finance Executive. Jako tým fungujeme dobře a daří se nám, aby se všichni dobře znali a to je hlavní. Nedochází tak k anonymizaci.

Co vás přimělo začít používat Costlocker?

Costlocker používáme od založení agentury, protože v tu dobu byla většina lidí placena hodinovou sazbou a neměli alokovaný konkrétní počet hodin na měsíc. Proto jsme potřebovali nástroj, který nám zajistí správné trackování a následný reporting nad výsledky samotných projektů, hlavně po finanční stránce.

Story tlrs paragraph image 1

Znamená to, že vám pak Costlocker pomohl i s následným odhadem alokací?

Alokaci lidí řešíme skrze traffic management. Costlocker používáme až jako kontrolu toho, že se plní vše, co jsme naplánovali.

“Přemýšleli jsme o Harvestu, případně i o komplexním 10000ft,
ale nakonec jsme si ujasnili, že Costlocker z nich ukazuje data nejpřehledněji a nejlépe se používá.”

V čem je pro vás Costlocker přehlednější ?

Srozumitelnější jsou zejména jednotlivé přehledy projektů a celkový pohled na firmu (Company Performance).

Jaké problémy jste museli začít řešit v souvislosti s růstem firmy?

Když jsme vyrostli na cca 20 lidí, začali jsme nabírat lidi na pozice teamleaderů – potřebovali jsme přestat řídit konkrétní jednotlivce a začít se soustředit na týmy. Všeho bylo najednou více – projektů, zpráv, zadání, tasků, milestonů, potenciálních problémů, a tak jsme začali řešit update všech nástrojů. Nakonec jsme si ujasnili, že Costlocker nám potřebná data dokáže zobrazit nejlépe a v souvislostech.
Tlrs workers 15

Jakým teď čelíte problémům?

Naším primárním strategickým cílem je růst – konkrétně už od založení rosteme každý rok o 200 %. Proto vkládáme nejvíce sil do udržení takového rozvoje, a tím pádem bojujeme s efektivitou, správně načasovaným hiringem a samotným plánováním trafficu našeho týmu.

Jak s tím konkrétně bojujete?

Máme velmi silný new business, tím pádem máme velké množství projektů “na spadnutí” a musíme správně odtušit, kdy to fakt dopadne, a mít naplánované dopředu jak interní kapacity, tak HR na získání nových členů do týmu.

Pro byznys laika, proč chcete růst každý rok? Máte nějakou vysněnou metu?

Momentálně si dokážu představit, že to zastavíme cca po dalších 2 letech, až se dostaneme na obrat v řádu 60 milionů, ze kterého lze již rozumně financovat vznik vlastních produktů, které budeme chtít pouštět do světa. To je ten hlavní důvod k růstu. Ale je dost možné, že bude možné takto intenzivně růst i dál a neskončíme na tomto čísle.

Jak byste vlastními slovy popsali Costlocker?

Finance management nástroj pro projektově orientované firmy.

Kde vidíte největší přidanou hodnotu právě pro vaši firmu?

Nejdůležitější vlastností je finanční pohled na jednotlivé projekty, trackování a jeho propojení s projekty, mzdami, náklady a dalšími složkami firmy.

Jak těžké bylo zavést Costlocker do firmy?

Docela jednoduché.

Jak jste postupovali?

Costlocker je tu s námi od doby, kdy jsme byli v agentuře pouze tři zakladatelé. V takto rané fázi jde všechno snadno. Na druhou stranu teď měníme nástroj pro project management a jde to. Důležité je říci, jak dlouhé bude přechodné období, od kdy budou nové projekty pouze v novém nástroji a postupně omezovat ten předchozí nástroj. A nakonec ten předchozí úplně přestat používat.

Kdybyste měl dát jednu radu člověku, který chce vybudovat úspěšnou agenturu, jaká by to byla?

Nebojte se dělat věci větší, než jste doposud dělali, buďte ochotní riskovat a samozřejmě si vytvořte schopný tým.

Další případové studie