Na čem právě pracujeme

Vylepšení
/ Vylepšujeme naše API

Neustále vylepšujeme naše API pro čtení a zápis. Podívejte se na náš changelog API změn na http://docs.costlocker.apiary.io/#introduction/ch...

Update - 18. dubna 2018

Nové funkce

 • Napojili jsme se na iDoklad, takže nyní můžete vytvářet faktury přímo z rozhraní Costlockeru
 • Přidali jsme částky v CZK na faktury za předplatné Costlockeru

Opravy bugů

Update - 31. srpna 2017

Nové funkce

 • Možnost vytvářet faktury přes integraci s Fakturoidem (Beta verze)
 • Globální výpis externích nákladů na projektech (Project Expenses)
 • Automatické snížení předplatného při deaktivaci člověka
 • Automatické ukládání změn při editaci rozpočtu (Cost Estimate)
 • Synchronizace dat mezi Costlockerem a Basecampem (Alpha verze)
 • Možnost importovat data z Harvestu do Costlockeru (Alpha verze)

Opravy bugů

 • Přidání tolerance, aby nedocházelo k chybě, když se Revenue a Billing projektu liší o desetiny
 • Zobrazení slevy v části Summary v Cost Estimate
 • Zobrazení skandinávských znaků Ä, Ö nebo Å
 • Už nebudou chodit faktury s 0 Kč – tj. když máte Costlocker předplacen na 6 měsíců nebo 1 rok

Update - 15. Května 2017

Nové funkce

 • Detailní rozpad nákladovosti a ziskovosti jednotlivých lidí na projektu v záložce Rates

Opravy bugů

 • Validace a zvýraznění nevyplněných políček v Personnel Costs a Project Expenses
 • Už je možné do Excelu stáhnout Timesheet, který je vyfiltrovaný podle tagů
 • Už je možné napsat “ó” do textového pole v Billing na projektu

Update - 31. Března 2017

Nové funkce

 • Pokročilé filtrování přes tagy (include, exclude)
 • Export většiny reportů z aplikace do Excelu
 • Hromadná editace timesheetu (odstranění, editace, přesun)
 • Možnost přidat všechny lidi najednou na projekt
 • Zpětné zapisování času přes týdenní timesheet
 • Možnost přidat poznámku k projektu
 • Přepínání člověka z hodinovky na výplatu a opačně
 • Přidání nových filtrů v Billing Outlook (odpovědná osoba, klienti, tagy)
 • Klávesové zkratky
 • Duplikace projektu zachová stejné pořadí Activity a Project Expenses
 • Popisek v Billing a Project Expenses na projektu se roztahuje podle obsahu
 • Vylepšený proces vytváření STANDARD projektů

Opravy bugů

 • Náklady odpracovaného času lidí zadaných přes hodinovku se nově počítají do měsíce, ve kterém natrackovali čas
 • Při znovu načtení stránky zůstanete na stejné stránce ve výpisu
 • Posun šipkami nahoru/dolů při vybírání projektu v Timesheetu
 • Zobrazení názvu Tasku v Time Tracking inputu

Co bychom měli vylepšit?

Narazili jste na něco, kde jste si říkali: “Sakra, tohle by měli vylepšit?”